Page content

Fixed Income Asset Management

Florint Capital verzorgt klantgericht vermogensbeheer van obligatieportefeuilles voor professionele beleggers. Florint Capital is een actieve vermogensbeheerder voor de institutionele markt en volledig gericht op de vastrentende markt. Florint Capital is gespecialiseerd in defensieve obligatie beheersmandaten die volledig zijn afgestemd op de wensen van de institutionele cliënt.

Florint Capital biedt de volgende vormen van vermogensbeheer aan:

Degelijke LDI-portefeuille
De LDI-portefeuille is het deel van de beleggingen van een institutioneel (pensioen) fonds dat het renterisico van de verplichtingen afdekt. Overige risico’s moeten zo veel mogelijk worden vermeden. In de LDI-portefeuille worden dus hoofdzakelijk instrumenten ingezet met beperkt kredietrisico, maar wel met rentegevoeligheid. Zo kan een portefeuille geconstrueerd worden die met grote zekerheid de verplichtingen repliceert. In de LDI-portefeuille zullen, behoudens swapspreadrisico, geen verborgen marktrisico’s zitten.

Overall afdekking (overlay d.m.v. derivaten)
De overall afdekking van Florint is transparant, low cost en in een geclearde omgeving. Bij de overall afdekking worden de overige matching assets zoals hypotheek beleggingen en credits meegenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Fred Griffejoen
+31 (0)20 7970140
email fgriffejoen@florintcapital.nl

Jan Willem Seelen
+31 (0)20 7970143
email jwseelen@florintcapital.nlRendered in 0.0203 seconds.