Page content

Toezicht AFM

Financiële ondernemingen vallen onder het gedragstoezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen in de Wft bevat de regels waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen bij het verlenen van hun diensten, zoals de regels voor het informeren van consumenten (transparantie) en de zorgplicht van financiële ondernemingen.

De AFM ziet erop toe dat Florint, bij het aanbieden van de verschillende producten en diensten aan onze klanten, voldoet aan de Wet Financieel toezicht (Wft).

Florint Capital is in bezit van alle relevante vergunningen uit artikel 2:96 van de Wft. Voor inzage in de registers kunt u deze link bekijken.Rendered in 0.0261 seconds.